Преглед на поднесни пријави за мобинг и вознемирување на работно место
Анонимна листа на пристигнати пријави за мобинг и вознемирување на работно место

Иницијали на подносител 
Подносител вработен во 
Иницијали на вознемирувач 
Вознемирувач вработен во 
Датум на пријава 
Проследено од МТСП 
xv
xv
Б.БЕлектроелемент Доо СкопјеЈ.ТЕлектроелемент Доо Скопје6/18/2020
Н.ППерпетуумобиле во ВелесМ.ЦПерпетуумобиле во Велес објект Маркарт6/17/2020
Г.ЃПерпетуумобиле во ВелесМ.ЦПерпетуумобиле во Велес објект Маркарт6/17/2020
А.ППерпетуумобиле во ВелесМ.ЦПерпетуумобиле во Велес објект Маркарт6/17/2020
Б.ТПерпетуумобиле во ВелесМ.ЦПерпетуумобиле во Велес објект Маркарт6/17/2020
И.СПерпетуумобиле во ВелесМ.ЦПерпетуумобиле во Велес објект Маркарт6/17/2020
Л.КПерпетуумобиле во ВелесМ.ЦПерпетуумобиле во Велес објект Маркарт6/17/2020
М.СПерпетуумобиле во ВелесМ.ЦПерпетуумобиле во Велес објект Маркарт6/17/2020
Т.МПерпетуумобиле во ВелесМ.ЦПерпетуумобиле во Велес објект Маркарт6/17/2020
О.АПерпетуумобиле во ВелесМ.ЦПерпетуумобиле Велес објект Маркарт.6/17/2020
Page 1 of 3 (23 items)Prev123Next